Звернення


11:05 23 липня 2018
Рег. №: Ф1-45077
Крок : 9
Звернення в архіві

Скарга на відхилення адекватного сприйняття питання ЗПИ 265 (замГГ К+)


Адреса проблеми: пл. Думська 1


В ЗПИ 265 ми запитували: 1. Чи має право підпису в.о.директора Томкевіч В.Ю., за заступника Одеського міського голови Отримав відповідь, від Томкевіч В.Ю. про: повідомляємо, що згідно Статуту, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 22.11.2011р. №1534-VI, директор Підприємства у межах своєї компетенції: 4.3.1. Представляє на затвердження Засновнику або уповноваженому органу проекти програм та планів, а також звіти про їх виконання. 4.3.2. Без довіреності діє від імені Підприємства, розпоряджається майном Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах і організаціях. 4.3.3. Видає довіреності, відкриває у банках поточні та інші рахунки, має право першого підпису на розрахункових документах Підприємства. 4.3.4. Самостійно укладає договори, контракти, утому числі трудові, затверджує, за погодженням із уповноваженим органом, штатний розклад, видає накази, що є обов'язковими для всіх робітників Підприємства. 4.3.5. Приймає на роботу і звільняє робітників відповідно до штатного розкладу. 4.3.6. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 4.3.7. Приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства. 4.3.8. Виконує будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, які відповідно до Статуту, повинні бути узгоджені із Засновником. Складаеться враження, що підписант має відхилення від адекватного сприйняття питання. Просимо, направити на медичне обстеження, та притягнути до відповідальності
Показати/cховати відповіді