Звернення


10:06 31 грудня 2018
Рег. №: Г1-81833
Крок : 6
Звернення в архіві

Запитання щодо видалення профілю і відсканованих зображень сторінок паспорта з бази даних порталу https://citizen.odessa.ua (ГГ+) (ДепИнф+)


Адреса проблеми: вул. Дача Ковалевського


У зв'язку зі скандалами і невідповідностi реалізації проектів у зазначенi строки, зареєстрований користувач ще раз ставить запитання щодо видалення профілю і відсканованих зображень сторінок паспорта з бази даних порталу https://citizen.odessa.ua . Нагадую, що ЗАКОН УКРАЇНИ "Про захист персональних даних" регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних. З года суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки. Посилання: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17 З повагою, Гончар М.О.
Показати/cховати відповіді