Звернення


12:36 16 березня 2019
Рег. №: Г1-16343
Крок : 6
Звернення в архіві

Чому письмовий документ вiд Управлiння з питань взаємодiї з органами самоорганiзацiї населення Одеської мiської ради вiд 05.03.2019 року пiд рег.№01-37/01-14/89 на №34-Г1-7154 вiд 05.02.2019 року не мiстить гербової печатки?


Адреса проблеми: вул. Дача Ковалевського


Чому письмовий документ вiд Управлiння з питань взаємодiї з органами самоорганiзацiї населення Одеської мiської ради вiд 05.03.2019 року пiд рег.№01-37/01-14/89 на №34-Г1-7154 вiд 05.02.2019 року не мiстить гербової печатки? Цей Лист вiд Управлiння з питань взаємодiї з органами самоорганiзацiї населення Одеської мiської ради вiд 05.03.2019 року пiд рег.№01-37/01-14/89 на №34-Г1-7154 вiд 05.02.2019 року, що не мiстить гербової печатки, не є фактом розгляду і результатом виконання Розділу II Порядок розгляду звернеь громадян чинного Закону України "Про звернення громадян", що передбачає забезпечення поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв'язку з заявою чи скаргою рішень; письмове повідомлення громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; вжиття заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина; так отже письмовий документ вiд Київської райннної адмiнiстрацiї Одеської мiської ради вiд 15.03.2019 року пiд рег. № Г-20 п/гл на звернення вiд 04.03.2019 року пiд рег. № 34-Г-118 п/гл не мiстить гербової печатки? Прошу надати документ з гербовою печаткою, а саме опис процедури відшкодування збитків, котрi стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень вiд Гончар М.О. протягом 2016-2019 рокiв. З повагою, мешканка СТ "Приморське", член НСЖУ Гончар М.О.
Показати/cховати відповіді